Tolvstegsprogrammet

Tolvstegsprogrammet är en behandlingsform som är uppbyggt i tolv olika steg.


Här är de tolv stegen

 1. Erkänna att vi är maktlösa inför alkoholen
 2. En större kraft kan ge tillbaka vårt förstånd.
 3. Vi lägger vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, så som vi uppfattar Honom.
 4. Vi gör en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan.
 5. Vi erkänner inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och innebörden av dem.
 6. Vi är helt och hållet beredda att låta Gud ta bort alla dessa karaktärsfel.
 7. Vi ber ödmjukt Honom att ta bort våra brister.
 8. Vi gör en förteckning över alla de personer vi hade gjort illa och är beredda att gottgöra dem alla.
 9. Vi gottgör alla dessa människor, så långt det är möjligt, utan att skada dem eller andra.
 10. Vi fortsätter vår självrannsakan och erkänner genast när vi har fel.
 11. Vi söker genom bön och meditation vår medvetna kontakt med Gud – så som vi uppfattar Honom – och ber om insikt om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.
 12. När vi, som resultat av dessa steg, själva haft ett inre uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

AA är inte religiöst

Anonyma alkoholister säger själva att de inte tillhör någon religion utan att de tolv stegen är en själslig utveckling. ”Honom” och Gud” är en själslig kraft större än dig själv. Men hur denna kraft ser ut är upp till dig.

Eftersom alkohol förstör det moraliska, själsliga och sociala så är tolvstegsprogrammet ett bra sätt att bygga tillbaka och förstärka detta igen.