Fakta

Test: Dricker du för mycket?

Har du ett osunt förhållande till alkohol?

Alkoholism

Alkoholism är ett stort hälsoproblem då många är drabbade och det är lätt att halka dit. Alkoholism finns i alla samhällsklasser och påverkar inte bara den drabbade utan sätter även hela familjen i ett trauma.

Behandling mot alkoholism

Olika behandlingar mot alkoholmissbruk

AA-möten

För dig som har en önskan att sluta dricka

Tolvstegsprogrammet

Om de tolv stegen i tolvstegsprogrammet

Antabus

Antabus och andra läkemedel mot alkoholmissbruk

Anhörig

Hjälp för dig som är anhörig till en person med missbruk