Behandling mot alkoholism

Behandling mot alkoholism ser olika ut beroende på hur alkoholen påverkar andra livsområden och hur starkt alkoholmissbruket är.


behandling mot alkoholismFå hjälp mot dina alkoholproblem

Kontakta först din husläkare på din vårdmottagning och berätta om dina problem.

Därifrån blir du slussad vidare till den vård och hjälp som är bäst för dig. Det kan vara allt från motiverande rådgivning till öppenvård, slutenvård, psykiatrisk öppenvård eller alkoholrådgivning.

Vilken typ av behandling som är bäst skiljer sig åt från fall till fall. Det beror på hur alkoholen påverkar ditt liv, om du har en depression, social fobi eller andra livsområden som kan ha samband med alkoholproblemet.

Det finns flera olika samtalsbehandlingar mot alkoholism:
  • Återfallsprevention med hjälp av KBT
  • Tolvstegsprogrammet
  • Motiverande samtal
  • Community Reinforcement Approach

Ingen av metoderna är bevisad mer effektiv än den andra.

Behandling med hjälp av läkemedel

Med hjälp av läkemedel kan det bli lättare att sluta dricka. Behandlingstiden kan vara lång, upp till ett år. Därefter väljer många att sluta med sin medicin.

Det finns tre olika mediciner mot alkoholism i Sverige; Antabus, Naltrexon och Campral. Dessa läkemedel är inte beroendeframkallande. De fungerar på olika sätt.

Läkemedel används oftast i kombination med samtalsbehandling.

Mål med behandlingen

Behandlingsmålet skiljer sig mycket beroende på din egen motivation. Det kan antingen vara kontrollerat drickande men det kan också vara alkoholfrihet.

Detta mål måste dock komma från dig själv då det krävs motivation. Du kan få hjälp med motivationen genom motiverande samtal.

Målen kan också förändras under behandlingen.

Om du har ett kraftigt missbruk så är det nödvändigt med alkoholfrihet under en period för att lyckas med behandlingen.