AA-möten

Anonyma alkoholister, AA, är en gemenskap där män och kvinnor delar sina erfarenheter om sitt alkoholmissbruk med varandra. Det är helt gratis att gå på dessa AA-möten.


Anonyma alkoholisterVem kan gå på AA-möten?

Alla som vill sluta dricka kan vända sig till Anonyma Alkoholister (AA). Det enda kravet för att bli med i Anonyma Alkoholister är enligt de själva: ”En önskan om att sluta dricka”.

Det finns olika sortera AA-grupper som bland annat helt öppna grupper, grupper bara för kvinnor, grupper bara för män, grupper för unga, svenska grupper utomlands och grupper på olika språk som engelska, finska, spanska, ryska, polska och på litauiska. Du kan själv välja vad som passar dig.

AA-grupperna finns överallt

Det finns grupper i nästan varenda stad i Sverige och även utomlands. Klicka här för att hitta en AA-grupp som passar dig, nära dig. Finns det ingen AA-grupp i just din stad så finns det tillgängliga online-grupper.

I Sverige finns det ungefär 460 AA-grupper och i hela världen finns det ungefär 116 000 AA-grupper i 180 olika länder. Därmed är Anonyma Alkoholister den största självhjälpsrörelsen i världen.

Tolvstegsprogrammet

Behandlingsformen som AA använder sig av kallas för tolvstegsprogrammet. De tolv stegen kan låta religiösa men AA säger själva att de inte tillhör någon religion. Läs mer om tolvstegsprogrammet här.

Du är anonym

Det kan vara jobbigt att erkänna sitt missbruk. Och många upplever att de har mycket att förlora om det blir känt att just de har ett alkoholmissbruk. Därför är du helt anonym på AA-möten. Anonyma alkoholister för inga medlemsförteckningar, alla respekterar anonymiteteten och Anonyma Alkoholister visar sig aldrig med namn eller bild i media.

Kostnader

Det kostar ingenting att gå på AA-möten, eller att vara medlem. Det kostar inte heller någonting för staten då AA inte får några som helst bidrag. Allt sker med hjälp av frivilligas hjälp och bidrag.

AA har inga behandlingshem

Anonyma alkoholister består endast av AA-grupperna och har alltså inga behandlingshem. Därmed samarbetar AA med många behandlingshem och alkoholkliniker.

Alkoholism påverkar många

Alkoholism finns i alla samhällsklasser i alla åldrar. Alkoholism utsätter inte bara den drabbade utan hela den drabbades familj påverkas. Ungefär 780,000 personer har ett alkoholmissbruk och 330,000 personer ett alkoholberoende i Sverige. Eftersom alla dessa har en familj eller andra anhöriga så är det många som blir drabbade i det stora hela

Förutom att alkoholism påverkar många genom psykisk påfrestning så finns det många andra risker med att dricka. Alkohol kan leda till många olika sjukdomar.