Alkoholister får återanvänt läkemedel

Medicin som tidigare har använts för att sluta röka kan även användas mot alkoholberoende visar ny svensk studie.


alkoholistUnder 12 veckor fick 160 personer med alkoholberoende antingen läkemedlet Varenicline eller placebo. De medverkande fick föra dagbok över sin alkoholkonsumtion samt testades för ett protein i blodet som endast tillverkas när man konsumerat alkohol.

Effekten av läkemedlet var tydligt när man mätte alkoholkonsumtionen i blodet. Däremot syntes ingen skillnad när man bara såg till dagböckerna. Detta kan bero på att dagboksanteckningarna inte helt överensstämde men den faktiska konsumtionen.

Förklaringen till varför läkemedlet fungerar för både rökavvänjning och alkoholmissbruk har forskargruppen undersökt tidigare. Det visar sig att både alkohol och nikotin binder nikotinreceptorer i hjärnans belöningscentrum.