Anhörig

Att vara anhörig till någon som missbrukar kan vara som att åka en berg- och dalbana med bra och dåliga stunder.


Anhörig till någon med alkoholmissbrukDet är vanligt att anhöriga tar på sig mycket ansvar och arbete. Detta kan göra att du mår dålig, får svårt att sova och känna dig orolig.

Alla kommuner är skyldiga att hjälpa anhöriga till personer som har missbruksproblem. Vissa kommuner anordnar särskilda anhörigprogram eller så kallad Anhörighetsskolor. Där får du/ni samtal och föreläsningar. Dessutom har du möjlighet att träffa andra i likande situation. Det kan kännas skönt att inse att du inte är ensam i detta.

Det finns även andra ideella och privata organisationer som du kan vända dig till för stöd. Anhörigjouren och Syskon-till-missbrukare är exempel på sådana organisationer.

Om du känner dig deprimerad av det som händer kan du behöva söka vård på din vårdcentral. Då behöver du nämligen behandling mot din depression.

Som barn eller tonåring kan det ofta vara svårt att prata om en förälder som en missbrukare. Men är du under 18 år kan du ringa till BRIS där du får vara helt anonym. Där får du hjälp, råd och stöd utifrån din situation. Telefonnumret till BRIS är 116 111.

Hur kan jag som anhörig hjälpa?

Det är svårt att veta hur just du kan hjälpa då detta beror på vilken relation ni har och hur missbruket ser ut. Sedan är det också viktigt att du inte tar på dig för mycket ansvar.

Men om du vill hjälpa och finnas där kan du först konfrontera personen – utan att vara anklagande. Berätta bara att du är orolig. Det är viktigt att vara mjuk i tonen så att den andra personen inte hamnar i försvarsställning.

Om personen är helt omedveten om sina problem kan du berätta om konkreta situationer som personen hamnat i på grund av sitt alkoholmissbruk. Även om personen blir arg eller slår bort anklagelserna så har du hur som helst sått ett frö. Säg att du kommer att finnas där om personen någon gång vill ha hjälp.

Om personen erkänner sitt missbruk eller redan har erkänt sitt missbruk ska du försöka få personen att förstå att hen behöver göra någonting åt sitt missbruk.

Många tror att de kan ta sig ur sitt missbruk på egen hand. Detta är dock väldigt svårt. Försök därför att få personen att söka hjälp. Visa att du finns där, lyssna, visa att du bryr dig.

Ibland kan det dock krävas mycket för att få någon att söka hjälp för missbruk. Ibland så pass långt att du måste lämna. Men alla situationer ser olika ut. Prata därför med ditt samtalsstöd om detta och hur du ska göra.