Antabus

Antabus är ett läkemedel som fungerar som behandling mot alkoholmissbruk. I en antabusbehandling får du oftast även terapi.


Antabus

Antabus är en receptbelagd medicin och innehåller disulfiram. Medicinen tas i form av en brustablett.

Så fungerar antabus

Läkemedlet Antabus fungerar på så sätt du mår väldigt dåligt om du dricker alkohol samtidigt som du äter Antabus. Detta eftersom Antabus stoppar de enzymer som bryter ner alkohol, vilket gör att ämnet acetaldehyd istället bildas i nerbrytningen. Det är detta ämne som ger de obehagliga symptomen.

Antabus och alkohol?

Dricker du alkohol i samband med en antabusbehandling kommer du att må illa, kräkas, få huvudvärk, få hjärtklappning och en känsla av andnöd.

Dricker du mycket alkohol i samband med Antabus kan det leda till medvetslöshet och blodtrycksfall.

Dosering av Antabus

Antabus finns i två olika storlekar: 200 milligram eller 400 milligram. I början av antabusbehandling är det vanligt att du tar ungefär 800 milligram per dag. Därefter tar du ungefär 100-200 milligram varannan dag. Diskutera detta med din läkare som du får medicinen utskriven av. 

Antabusoperation utförs inte längre

Implantat med Antabus utförs inte längre då det inte ger någon effekt. Detta enligt de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. 

Alternativ till Antabus

Det finns förutom Antabus två andra läkemedel för att behandla alkoholism: Naltrexon och Campral.

Campral fungerar på så sätt att det minskar suget och abstinensen efter alkohol. Naltrexon fungerar på så sätt att det minskar de positiva känslorna du får när du dricker alkohol så som lyckorus.

Läs mer om andra läkemedel mot alkoholism.