Riskprofil kan upptäcka tonåringars alkoholmissbruk

Det går att förutspå vilka ungdomar som i tonåren börjar missbruka alkohol. Detta enligt en ny internationell studie.


Riskprofil kan upptäcka tonåringars alkoholmissbruk

Miljö, hjärnans funktioner och personlighetsdrag kan avslöja 14-åringars riskprofil.

Hjärnforskare lyckades efter en studie avgöra med 70 procent säkerhet vilka 14-åringar som började missbrukade alkohol vid 16 års ålder. Detta med hjälp av miljö, hjärnans funktioner och personlighetsdrag.

I studien följde de tusentals ungdomar mellan 14 till 16 år på åtta olika platser i Europa.

De faktorer som bäst förutspådde missbruk var spänningssökande personlighet, tidig alkoholdebut och en stor och därmed omogen hjärna. När hjärnan mognar minskar nämligen den grå substansen och kontakterna mellan nervcellerna sätts på plats och kan finjusteras.

När Sveriges Radio talar med svenska beroendeforskare så tycker de att studien är imponerande. Men att avancera metoden och använda denna som en prevention skulle vara mycket tidskrävande och kostsamt.